GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình tập huấn gồm 4 module tự học và 15 hoạt động bồi dưỡng. Mỗi module/ hoạt động bồi dưỡng đều có các nhiệm vụ/ bài tập cụ thể (làm việc nhóm/ cá nhân) tạo điều kiện để các học viên tìm hiểu, thể hiện quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm và thực hành gắn với thực tế lớp học.

Trong quá trình tập huấn, tập huấn viên sử dụng các kĩ thuật khác nhau để khuyến khích sự tham gia của học viên.

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH HỌC STEM

Bạn quan tâm chương trình đào tạo của chúng tôi? Xem ngay

Module 1. Những vấn đề chung về giáo dục STEM

Nội dung chính của module này là giới thiệu về giáo dục STEM. Những điểm khác biệt giữa giáo dục STEM so với các mô hình giáo dục khác hiện nay. Những khó khăn thách thức và sự chuẩn bị cần thiết trong việc triển khai giáo dục STEM tại Việt Nam. Cung cấp cho học viên cái nhìn khách quan và chính xác về giáo dục STEM.

Bắt Đầu Tìm Hiểu

Module 2. Quy trình xây dựng chủ đề STEM

Trong module này giáo viên sẽ được giới thiệu về quy trình xây dựng chủ đề STEM. Những ý tưởng về việc xây dựng các chủ đề STEM phục vụ trong việc nghiên cứu và giảng dạy. Những kinh nghiệm xây dựng chủ đề STEM. Cách điều chỉnh các chủ đề phù hợp với mọi chương trình học của học sinh sinh viên các cấp hiện nay.

Bắt Đầu Tìm Hiểu

Module 3. Xác định kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn

Phần này sẽ tập trung vào việc phân tích và hướng dẫn cách xác định kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn trong những chủ đề STEM. Đây là một trong những module quan trọng nhất của toàn bộ chương trình đào tạo STEM. Hoàn thành module này giáo viên sẽ có thể hỗ trợ học sinh tốt nhất trong việc làm quen STEM.

Bắt Đầu Tìm Hiểu

Module 4. Hướng dẫn cách thiết kế, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch dạy học

Nội dung module này tập trung vào việc hướng dẫn cách thiết kế, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch dạy học cho giáo viên. Cũng là module cuối cùng trong chương trình đào tạo STEM của chúng tôi. Chúc các bạn hoàn thành tốt khóa đào tạo này.

Bắt Đầu Tìm Hiểu

TIN TỨC

Những thông tin mới nhất về lĩnh vực STEM, giáo dục STEM tại Việt Nam

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Vui lòng liên hệ để được trợ giúp

VĂN PHÒNG

570 Nguyễn Công Phương, TP Quảng Ngãi

HOTLINE

0988 356 367